• Website aanmelden
  • Facebook
  • Contact
Dinsdag 22 oktober 2019

Populaire websites over het onderwerp: Arbeidsongeschiktheid

1280 resultaten in 0,01 seconden gevonden Pagina 1 van 64

amersfoortse.nl - De Amersfoortse helpt je doorgaan

We bieden de meest uitgebreide AOV's voor ondernemers, uitstekende verzuim- en inkomensverzekeringen voor je werknemers en een restitutiepolis zorgverzekering.

amersfoortse.nl - Bekendheid: zeer bekend
Categorie: Financiën

bnpparibascardif.nl - BNP Paribas Cardif | Gespecialiseerd in betalingsbescherming

BNP Paribas Cardif beschermt u en uw gezin tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijdensrisico.

bnpparibascardif.nl - Bekendheid: een beetje bekend

goudse.nl - De Goudse Verzekeringen

De Goudse heeft voor ondernemers oplossingen voor bedrijfs-, inkomens- en personeelsverzekeringen. En naast bedrijfsverzekeringen ook verzekeringen voor particulieren.

goudse.nl - Bekendheid: zeer bekend

allianz.nl - Zakelijke verzekeringen en inzicht in uw risico's - Allianz

ZZP'er of MKB'er? Allianz helpt u de verzekering te kiezen die bij u past. Lees ook onze tips om succesvol te ondernemen en risico's te beperken.

allianz.nl - Bekendheid: bijzonder goed bekend

klaverblad.nl - Klaverblad Verzekeringen

Bij Klaverblad bieden we al sinds 1850 gewoon goede verzekeringen voor particulieren en het MKB.

klaverblad.nl - Bekendheid: zeer bekend

st-ab.nl - Stichting Adviesgroep Bestuursrecht (Stichting AB) - Welkom op onze homepage

St-AB.nl is een initiatief van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht (Stichting AB), bedoeld om op het gebied van met name socialezekerheidsrecht aan particuliere rechtzoekenden gratis rechtshulp te bieden door hen middels de geboden informatie in staat te ..

st-ab.nl - Bekendheid: bekend

abp.nl - ABP | Pensioenfonds voor overheid en onderwijs

ABP is het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Wilt u weten hoeveel pensioen u straks ontvangt? Ga naar abp.nl.

abp.nl - Bekendheid: bekend

arbeidsongeschiktheid.org - Arbeidsongeschiktheid

Informatie over de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid en de rechten en plichten van wie volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

arbeidsongeschiktheid.org - Bekendheid: enigszins bekend

devakantiebank.nl - Home | De Vakantiebank

devakantiebank.nl - Bekendheid: een beetje bekend

hypotheken.org - Hypotheken: alles over hypotheken. Van woningaankoop naar hypotheek.

Ontzettend veel informatie over hypotheken. Van tips voor bij uw zoektocht naar een woning, tot het passeren van de door u gewenste hypotheek bij de notaris.

hypotheken.org - Bekendheid: enigszins bekend

erkendhypotheekadvies.nl - ErkendHypotheekadvies – Just another WordPress site

erkendhypotheekadvies.nl - Bekendheid: enigszins bekend

steungroep.nl - Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid | ME, CVS keuring, werk en uitkering - Home

Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, dé organisatie voor ME, CVS-patiënten op het gebied van werk, inkomen en maatschappelijke positie

steungroep.nl - Bekendheid: een beetje bekend

arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl - Bekendheid: enigszins bekend

aovcheck.nl

aovcheck.nl - Bekendheid: een beetje bekend

ohcbv.nl - Occupational Health Consultancy

OHC - Occupational Health Consultancy: advies bij arbeidsongeschiktheid - bedrijfsarts, arbodienst, reintegratie, caremanager, casemanager, arbeidsongeschiktheid, arboarts, arbeidsdeskundige, care manager, case manager, poortwachter, pemba, IVA, IVA ..

ohcbv.nl - Bekendheid: enigszins bekend

cnv.nl - CNV is de vakbond voor jou

Het CNV is de vakbond die ervoor wil zorgen dat jij je werk met plezier doet en uit je loopbaan kunt halen wat je ervan verwacht.

cnv.nl - Bekendheid: zeer bekend

arbeidsongeschiktheidsmagazine.nl - Home - Arbeidsongeschiktheidsmagazine.nl

AO-magazine. Wekelijks nieuws over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

arbeidsongeschiktheidsmagazine.nl - Bekendheid: enigszins bekend

7sk.nl - Domein Gereserveerd - Mijndomein.nl

7sk.nl - Bekendheid: enigszins bekend

werkgroep1970.nl - Verzekering Arbeidsongeschiktheid door Ziekte of Letsel. Praktijken bij schade

Verzekering Arbeidsongeschiktheid door Ziekte of Letsel. Praktijken bij schade

werkgroep1970.nl - Bekendheid: enigszins bekend

desocialedokter.nl - Sociaal-medisch adviesbureau over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en arbeidsomstandigheden

Sociaal-medisch adviesbureau inzake ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Voor werknemers en hun werkgevers.

desocialedokter.nl - Bekendheid: enigszins bekend

Wetenswaardigheden

Arbeidsongeschiktheid
Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. Dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan een lichamelijke of psychische oorzaak hebben. De beoordeling of men arbeidsongeschikt is, is onderhevig aan veranderende normen en waarden.
meer lezen
Wet Pemba
Wet Pemba is de afkorting voor een Nederlandse wet, de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid . Deze wet, die van kracht werd op 1 januari 1998, wijzigde de uitvoering van de publieke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, zoals de berekening en de inning van de premies.
meer lezen
Arbeidsongeschiktheid (Nederland)
In Nederland bestaan meerdere definities van arbeidsongeschiktheid. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen maakt onderscheid tussen ''volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid'' en ''gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid''. De WAO, de Wajong en de WAZ kennen een vergelijkbare definitie: "Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen". De woorden in de definitie "hetgeen gezonde personen... met arbeid gewoonlijk verdienen" wordt kortweg samengevat in het begrip "maatman". Die maatman wordt in vrijwel alle gevallen gelijk gesteld met de fictieve persoon van de arbeidsongeschikte, wanneer die niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden.
meer lezen