• Website aanmelden
  • Facebook
  • Contact
Zaterdag 4 april 2020

Populaire websites over het onderwerp: Arbeidsongeschikt

542 resultaten in 0,04 seconden gevonden Pagina 1 van 28

allianz.nl - Zakelijke verzekeringen en inzicht in uw risico's - Allianz

ZZP'er of MKB'er? Allianz helpt u de verzekering te kiezen die bij u past. Lees ook onze tips om succesvol te ondernemen en risico's te beperken.

allianz.nl - Bekendheid: bijzonder goed bekend

st-ab.nl - Stichting Adviesgroep Bestuursrecht (Stichting AB) - Welkom op onze homepage

St-AB.nl is een initiatief van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht (Stichting AB), bedoeld om op het gebied van met name socialezekerheidsrecht aan particuliere rechtzoekenden gratis rechtshulp te bieden door hen middels de geboden informatie in staat te ..

st-ab.nl - Bekendheid: bekend

allesoververzekeren.nl - Alles over verzekeren — Verbond van Verzekeraars

allesoververzekeren.nl - Bekendheid: enigszins bekend

zzp-nederland.nl - ZZP Nederland

zzp-nederland.nl - Bekendheid: zeer bekend

aovcheck.nl

aovcheck.nl - Bekendheid: een beetje bekend

stichtinggaos.nl - Domein Gereserveerd - Mijndomein.nl

stichtinggaos.nl - Bekendheid: enigszins bekend

reintegratietweedespoor.nl - Re-integratie 2e spoor traject starten? - #1 in tweede spoor: Enroute BV

Re-integratie 2e spoor traject? Re-integratiebureau Enroute is een ervaren re-integratiepartner in de uitvoering van re-integratie spoor 2 trajecten in de regio Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Zaandam, Beverwijk, Hoofddorp, Leiden en Utrecht.

reintegratietweedespoor.nl - Bekendheid: een beetje bekend

abp.nl - ABP | Pensioenfonds voor overheid en onderwijs

ABP is het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Wilt u weten hoeveel pensioen u straks ontvangt? Ga naar abp.nl.

abp.nl - Bekendheid: bekend

watkosteenhypotheek.nl - Shared IP

watkosteenhypotheek.nl - Bekendheid: enigszins bekend
Categorie: Financiën

robvanspanje.nl - Rob van Spanje | auteur/columnist

robvanspanje.nl - Bekendheid: enigszins bekend

letselschadevergoeding.nl - STAAL Letsel schade tilburg schadeclaims schade expertise burnout arbeidsongeschikt bedrijfsongeval arbeidsong ..

letselschadevergoeding.nl - Bekendheid: enigszins bekend

arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl

arbeidsongeschiktheidsverzekering.nl - Bekendheid: enigszins bekend

arbeidsongeschiktheid.org - Arbeidsongeschiktheid

Informatie over de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid en de rechten en plichten van wie volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

arbeidsongeschiktheid.org - Bekendheid: enigszins bekend

werkbladmagazine.nl - Inspiratie en tips voor werk zoeken en vinden | Werkblad

Op zoek naar sollicitatietips? Werkbladmagazine.nl biedt inspiratie en tips voor werk zoeken en het vinden van een nieuwe baan.

werkbladmagazine.nl - Bekendheid: redelijk bekend

bpfbouw.nl - bpfBOUW | Het pensioenfonds voor de bouw

BpfBOUW is het pensioenfonds voor de bouw. BpfBOUW staat voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

bpfbouw.nl - Bekendheid: enigszins bekend

regresvordering.nl - HPC220 crusher, Guangxi Manganese Mine Technology Improvement Project.

regresvordering.nl - Bekendheid: enigszins bekend

hypotheekopvangpolis.nl - De Hypotheek Opvang Polis van BNP Paribas Cardif

Met de Hypotheek Opvang Polis verzekert u uw hypotheek en woonlasten bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.

hypotheekopvangpolis.nl - Bekendheid: enigszins bekend

ontslagtijdensziekte.nl - Ontslag tijdens ziekte

Bent u arbeidsongeschikt en krijgt u te maken met ontslag? Onze juristen zijn gespecialiseerd in ontslag tijdens ziekte. Gratis eerste advies!

ontslagtijdensziekte.nl - Bekendheid: enigszins bekend

uwv.nl - Particulieren (Home) | UWV | Particulieren

U vindt hier informatie van UWV voor particulieren. Bijvoorbeeld over uitkeringen van UWV, zoals WW, WIA en Wajong.

uwv.nl - Bekendheid: absoluut bekend

wiatelefoon.nl

wiatelefoon.nl - Bekendheid: enigszins bekend

Wetenswaardigheden

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers in Nederland. Werknemers die minstens 50 jaar oud waren toen zij werkloos werden, kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als hun WW-uitkering afloopt.
meer lezen
Arbeidsongeschiktheid
Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. Dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan een lichamelijke of psychische oorzaak hebben. De beoordeling of men arbeidsongeschikt is, is onderhevig aan veranderende normen en waarden.
meer lezen
Arbeidsongeschiktheid (Nederland)
In Nederland bestaan meerdere definities van arbeidsongeschiktheid. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen maakt onderscheid tussen ''volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid'' en ''gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid''. De WAO, de Wajong en de WAZ kennen een vergelijkbare definitie: "Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen". De woorden in de definitie "hetgeen gezonde personen... met arbeid gewoonlijk verdienen" wordt kortweg samengevat in het begrip "maatman". Die maatman wordt in vrijwel alle gevallen gelijk gesteld met de fictieve persoon van de arbeidsongeschikte, wanneer die niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden.
meer lezen